Keller Tømrer

VI ER MEDLEM AF BYG GARANTI

byg garanti - Keller tømrer

SÅDAN DÆKKER BYG GARANTI


Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker pr. den 1. juli 2017 med op til 150.000 kr. inkl. moms* pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op tiltre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.


Byg Garanti dækker arbejde, der er udført for private kunder på deres private bolig


 • én- eller to-familieboliger
 • forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
 • sommerhuse
 • privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
 • lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv


Vilkår for Byg Garanti


 • Byg Garanti dækker kun den forbruger, som harindgået aftalen med håndværkeren
 • Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget
 • Kravet må ikke være forældet
 • Det beløb, man maksimalt kanfå dækket, vilbliveopgjort på baggrund af ByggerietsAnkenævns kendelse,en dom, en voldgiftafgørelseeller en sagkyndig vurdering
 • Følgeskader eller indirekte tab er ikkedækket
 • Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejlellermangler ved anlægs- og jordarbejder
 • Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over1.000.000 kr. inkl. moms
 • Fejl ved materialer dækkes ikke


Du kan læse mere om garantivilkårene iByg Garantis vedtægter

* Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.

TILLID ER BLOT ÉN AF DE TING, SOM VI ER GODE TIL AT OPBYGGE

VI BYGGER OG RENOVERER. VI GLÆDER OS TIL AT HJÆLPE DIG